"Tim treća"

Uključili smo se u projekt Drvokod jer smo prepoznali veliku korist primjene napredne tehnologije u nastavi. Učiteljima i učenicima će olakšani pristup informacijama i motivirajući pristup učenju olakšati poučavanje i učenje. Informacijsko-komunikacijska tehnologija je na velika vrata ušla u škole i prisutna je na svim razinama te polako zamjenjuje izvore znanja tiskane na papiru. Obzirom da tiskani izvori znanja prije tiskanja prolaze kroz provjere, a različite internetske stranice na kojima pretražujemo informacije ne prolaze, na internetu često možemo dobiti krivu informaciju, ili ne znamo gdje i kako pronaći informaciju koja nas zanima.

Kroz provedbu projekta Drvokod želimo olakšati učenicima da saznaju sve što trebaju znati o biljkama u svom okolišu na vrlo jednostavan način, očitavanjem QR koda obilježenog na stablu ili grmu, a kod će ih dovesti brzo do željene web stranice sa točnim i potrebnim sadržajem koji je uvijek dostupan.

Vizija rada

Tijekom školske godine 2019./2020. projektom bi obuhvatili sve vrste drveća i grmlja u neposrednom okolišu škole kao i u okolišu područnih škola kako bi se i njima omogućila primjena napredne tehnologije u nastavi. Time bi povećali motivaciju kod učenika za učenjem, interes za istraživanje i poznavanje svog okoliša. Omogućili bi učenicima da cijene i poštuju prirodu, a time i da razviju odgovornost te svijest o sebi kao pripadnicima prirode koju možemo bolje očuvati ako ju poznajemo.

Martina Matoničkin

Neven Kudumija

Učenici

Učiteljica biologije, prof. biologije, 11 godina poučava prirodu i biologiju u III. OŠ Bjelovar i u OŠ Ivanska. Većinom je sudjelovala u provedbi ekoloških projekata putem promicanja razvoja ekološke svijesti i interesa za okoliš, a prepoznaje veliku važnost i prednosti integracije informacijsko – komunikacijske tehnologije u nastavu te želi kroz projekt Drvokod modernizirati nastavu prirode i biologije i omogućiti zanimljiviji pristup učenju.

Učitelj Informatike, već sedam godina poučava informatiku u osnovnim školama na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Sudjelovao je u brojnim projektima vezanima uz edukaciju informatike svih dobnih skupina, predavanja vezana uz sigurnost na internetu kao i stručnim usavršavanjima na međunarodnoj razini. Uključivanjem u projekt želi doprinijeti modernizaciji nastave prirode, biologije i informatike te omogućiti zanimljiviji pristup učenju.

Učenici III. osnovne škole Bjelovar

Uključeni od 5. do 8. razreda na izvannastavnim aktivnostima i dodatnoj nastavi